Eczacılarımız;

Şemay YILDIRIM GÖZÜTOK

Erdal Utku TURHAN

 

Oltu Devlet Hastanesi Eczanesi, hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın her türlü ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için mevcut personeli ile en iyi şekilde kaliteli ve etkin hizmet sunmaktadır. Eczanemizde hasta kayıtları bilgisayar ortamında tutulmakta ve yatan hastalara verilen ilaçlar hasta faturasına anında yansıtılmaktadır.

Hastane eczanesi, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin depolanmasını, dağıtılmasını ve bu işlerle ilgili kağıt ve envanter işlerinin yürütülmesi görevlerini gerçekleştirir. Eczane ilaçları ve tıbbi sarf malzemeleri, saklanma ve depolanma koşullarına uygun olarak en yeni ve en modern şekilde depolanmakta ve kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Kullanılan ilaçlar gelişen tıp sayesinde hasta lehine olacak şekilde belirlenmekte ve doktor-hasta-eczacı ilişkisi en iyi şekilde yürütülmektedir.

Hastane eczacılığı bakımından eczanemizde yatan hastalara kullanılacak ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri belirlenip satın alınarak gerekli lojistik eczaneye temin edilmekte ve bu sayede en iyi hizmet sunum kalitesi için ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış olan hastanemize eczanenin entegrasyonu sağlanmaktadır.

Eczane Bölümü, bilgili ve deneyimli eczacıları ve personeli ile bütün çalışmalarını gerek eczane, gerekse tüm hastane içinde karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma prensipleri içinde gerçekleştirmeye ve görevlerini en iyi şekilde yapmaya büyük özen göstermektedir. Hastane bünyesindeki her bölümle iyi bir iletişim kurarak, karşılıklı güven ve dayanışma ile çıkabilecek sorunların kolaylıkla çözüleceğine inanmakta ve bu özenle koordineli bir şekilde faaliyetlerini devam ettirmektedir